!

Favoriten

!
Joker PK/EMPFEHLUNG

W26 Bewerbung

!
Joker Pk/Bewerbung
Postkarte © Dieter Becher

W38 Verwirrung stiften

!
TIPP 
Joker PK/Verwirrung stiften

Postkarte © Dieter Becher

TIPP

W34 Der Kluegere

!
w34 der kluegere_001
Joker PK/ Der Klügere
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W39 Tatsache

!
Joker Pk/ Tatsache
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W22 Richtig deutsch

!
Joker PK-/ Richtig deutsch
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W86 Groß-Artig

!
TIPP 
Joker PK/Groß-Artig
Postkarte © Dieter Becher

W206 NEIN, nicht aufgeben !

!
TIPP 

Joker PK/NEIN, nicht aufgeben !

TIPP

Postkarte © Dieter Becher

W73Humor

!
Joker PK-Q / Humor ist Kunst
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W211_AnDichDenken

!
Joker PK/ An dich denken
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W89Unterschiede

!
Joker PK-Q / Gemeinsamkeiten
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W54_Vergisses

!
Joker PK-/ Vergiss es !
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W36_Verbindung

!

Joker PK-Q/ Neue Verbindung

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W214_Verstanden

!
Joker Pk/ Ich habe verstanden
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W60_Vielleicht

!
Joker PK/ Vielleichter

Postkarte © Dieter Becher

 

W204_Champions

!

Joker PK/ We are the Champions

Fussball

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W87 Glueck

!
Joker Pk/ Glück
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W77 Alle doof

!

Joker PK/Alle doof

Fragen

Postkarte © Dieter Becher

W31_Doof

!
Joker Pk/ Doof
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

W64 Pessimisten

!
Joker Pk / Pessimisten
Postkarte © Dieter Becher